Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Prezentacja wybranych pracowni Słupskiego Ośrodka Akademickiego

Prezentacja wybranych pracowni Słupskiego Ośrodka Akademickiego

13 grudnia br. na zaproszenie JM Rektora AP w Słupsku dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, nasi znamienici Goście mieli okazję zapoznać się z wybranymi pracowniami powstałymi w ramach projektu: Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).

Akademia Pomorska w Słupsku w partnerstwie ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego finalizuje projekt w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020, którego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy. Całkowita wartość projektu to blisko 20 mln zł, dzięki czemu możliwe było wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami, jak również zaangażowanie czołowych firm biznesu w modyfikację programów kształcenia oraz proces dydaktyczny. 

Gościliśmy Senatora RP Pana Stanisława Lamczyka, Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa pomorskiego Pana Jana Kleinschmidta, Pana Michała Szczupaczyńskiego- Dyrektora Departamentu w Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego, Wiceprezydent Miasta Słupska- Panią Martę Makuch, Marię Szróbkę- asystentkę Pana Posła Piotra Müllera, Pana Marka Biernackiego - kierownika Zamiejscowego Biura Urzędu Marszałkowskiego, Pana Roberta Firkowskiego- Prezesa Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dotychczasowego prezesa SIPH Pan Jerzego Burego, członka zarządu SIPH Pana Tomasza Jerzaka, Pana Mirosława Kamińskiego- Prezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przedstawicieli Słupskiego Inkubatora Technologicznego- Pana Jacka Niskiego i Pana Marcina Ingielewicza, Pana Marcina Millera- Kierownika Oddziału Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych- Park Krajobrazowy Dolina Słupi, oraz członków Rady Uczelni Pana Marka Bączkiewicza, Pana Arkadiusza Śmigielskiego, Pana Sebastiana Lau, Panią prof. Annę Jarosieicz, Pana prof. Wojciecha Skórę, Pana prof. Lecha Chojnowskiego oraz Panią Agnieszkę Łanską.

Zapraszamy do fotogalerii:

Znajdziesz nas tutaj