Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Premier RP Mateusz Morawiecki w Akademii Pomorskiej

Premier RP Mateusz Morawiecki w Akademii Pomorskiej

7 października 2019 r. w Akademii Pomorskiej została podpisana umowa w obecności Prezesa Rady Ministrów, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Rzecznika Rządu Ministra Piotra Müllera i JM Rektora dr. hab. inż.  Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP,

dotycząca realizacji w latach 2020-2024 projektu pn. „Społeczna odpowiedzialność – oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną”, podzielonego na pięć rocznych etapów. Dotacja na wykonanie tego projektu wynosi 10 008 810 zł. Ma on służyć m.in. wsparciu działań prozdrowotnych, a także promocji tradycji akademickich oraz kultury i języka polskiego. W ramach działań koordynowanych i realizowanych przez Uczelnię przewidziano szereg przedsięwzięć, które rozwijać mają zdolności poznawcze dzieci i młodzieży oraz aktywizować seniorów. Planuje się zajęcia sportowe, warsztaty, ciekawe wykłady, a także  koncerty i festiwale nauki, które mają ubogacić ofertę edukacyjno-kulturalną subregionu słupskiego. Uzyskana dotacja to wsparcie w ramach rekompensaty za tarczą antyrakietową.

        Podczas wizyty Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego w Akademii odbyło się także spotkanie z samorządowcami naszego subregionu na czele z Panią Prezydent Krystyną Danilecką-Wojewódzką i Starostą Słupskim Pawłem Lisowskim, podczas którego podpisano decyzję w sprawie rekompensaty w wysokości 115 mln zł.

      Gośćmi Akademii Pomorskiej byli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Rzecznik Rządu i Poseł na Sejm RP Piotr Müller, Starosta Słupski Paweł Lisowski, Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier, Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska, Wójt Gminy Główczyce Danuta May, Burmistrz Gminy Kępice Magdalena Majewska, Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński, Wójt Gminy Smołdzino Arkadiusz Walach, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin.

image alt text

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj