Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

W dniu  20 listopada br. JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP oraz Władze Prorektorskie uczestniczyły w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Gospodarzem Zgromadzenia był Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

   

Przedstawicielami Ministerstwa byli Włodzimierz Bernacki - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz Anna Budzanowska - Podsekretarz Stanu, którzy przedstawili perspektywę rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na najbliższy rok.

Podczas zgromadzenia dyskutowano między innymi o monitorowaniu procesu wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zaleceniach MEiN związanych z COVID-19 oraz interpretacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na temat realizacji praktyk studenckich w dobie pandemii.

Znajdziesz nas tutaj