Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W dniach 5-7 grudnia 2019 r. odbywa się Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uczestniczy w nim w imieniu JM Rektora dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP -  Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP.

image alt text

Gospodarzem posiedzenia jest Politechnika Białostocka. Wydarzenie, które wpisuje się w obchody jubileuszu 70-lecia działalności tej uczelni, odbywa się w Białowieży. W obradach KRASP w bierze udział blisko 150-osobowa grupa przedstawicieli szkół wyższych.

System szkolnictwa wyższego i nauki oraz zagadnienia związane z działalnością polskich uczelni to główne tematy grudniowych obrad prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). W programie przewidziano prezentację wyników prac komisji KRASP do spraw strategicznych problemów szkolnictwa wyższego, a także wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciecha Maksymowicza. Obrady prowadzi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt –  Rektor Politechniki Warszawskiej i Przewodniczący KRASP

       KRASP jest instytucją zrzeszającą rektorów wszystkich uczelni polskich. Podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Znajdziesz nas tutaj