Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Posiedzenie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości

Posiedzenie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości

W dniu 24 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości połączone z posiedzeniem Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego - Pomorski Port Kreatywności,

w którym w imieniu JM Rektora Akademii Pomorskiej dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP uczestniczył  Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP. Podczas spotkania zaopiniowano m. in. projekt Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie Pomorskiego Portu Kreatywności na rok 2019, a także przedstawiono stanowisko Rady w sprawie sytuacji na rynku pracy. Omawiano również zmiany strukturalne w uczelniach wyższych w świetle Konstytucji dla Nauki.

image alt text
image alt text
image alt text
image alt text

Znajdziesz nas tutaj