Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Porozumienie z  Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku

Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku

Dnia 10 stycznia 2019 roku w Gdańsku zostało podpisane porozumienie  pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku, reprezentowaną przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – Pana  Radosława Iwińskiego a Akademią Pomorska w Słupsku, reprezentowaną przez JM Rektora naszej Uczelni dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP

dotyczące m.in. wspierania projektów edukacyjnych i zasad obywania przez studentów naszej Uczelni praktyk w RDOŚ. Obie strony porozumienia zobowiązały się m.in. o wspólnej organizacji wydarzeń, konferencji, seminariów o charakterze eksperckim mających za przedmiot ochronę środowiska i przyrody, wsparcie w zakresie promocji wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i przyrody, w tym przedsięwzięć publikacyjnych; współorganizację wykładów i warsztatów o charakterze informacyjno-popularyzacyjnym w zakresie ochrony środowiska i przyrody skierowanym o społeczności lokalnej.

Znajdziesz nas tutaj