Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Porozumienie pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Szkołą Policji

W dniu 22 czerwca br.  JM Pan Rektor dr. hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.  oraz Pan Komendanta insp. Piotr Cekała podpisali w imieniu swoich instytucji  - Porozumienie o współpracy. W spotkaniu uczestniczył także Pan Prorektor ds. kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP. 

Porozumienie ma celu rozwój dalszych, wspólnych przedsięwzięć w obszarze naukowo-dydaktycznym, w tym doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego kadry oraz słuchaczy i studentów, a także kreowanie szeroko pojętego pozytywnego wizerunku Policji.

 

Przedmiotem współpracy jest w szczególności dynamizacja oraz rozwój:

  • dydaktyki, m.in. w analiz zakresu programowego w ramach zagadnień prawnych, społecznych, prewencyjnych i dydaktycznych, aktywizacji studenckiej, wydziału kadry w szkoleniach; 
  • badań naukowych będących w zakresie zainteresowań obu jednostek;
  • oraz działalności wydawniczej.

 

Ww. wydarzenie jest zwieńczeniem wielu lat dotychczasowej współpracy, także w zakresie kierunków kształcenia prowadzonych przez Akademię, jak Bezpieczeństwo narodowe. 

Znajdziesz nas tutaj