Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Ponad 4 mln złotych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni”

Ponad 4 mln złotych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni”

22 maja br. JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inz. Zbigniew Osadowski, prof. AP, odebrał symboliczny czek z rąk Sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Müllera, Posła na Sejm RP. Ponad 4 miliony złotych uczelnia będzie mogła przeznaczyć m.in. na zwiększenie kompetencji kadry naukowej, dostosowanie programów kształcenia do rynku pracy czy wdrożenie nowego systemu dziekanatowo-dydaktycznego. Wszystko za sprawą konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej MNiSW.

Sprawny system szkolnictwa wyższego wpływa na silną gospodarkę

„Zintegrowane Programy Uczelni” to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Konkurs jest realizowany ze środków unijnych, pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

         Konkurs jest realizowany przy użyciu trzech strumieni finansowania – przeznaczonych dla różnego typu uczelni. Jedna uczelnia mogła składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki. Dzięki temu mniejsze uczelnie nie muszą rywalizować o środki z większymi od siebie.

Akademia Pomorska w Słupsku zwyciężyła w ramach I ścieżki „Zintegrowanych Programów Uczelni”.

       W ramach pierwszej konkursowej ścieżki swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów i które uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 z 6 poniższych modułów:

 • moduł programów kształcenia,
 • moduł podnoszenia kompetencji,
 • moduł programów stażowych,
 • moduł  wsparcia  świadczenia  wysokiej  jakości  usług  przez  instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
 • moduł studiów doktoranckich,
 • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

        Granty w ramach I ścieżki uzyskało aż 88 uczelni. Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 308 766,30 złotych.

Na co Akademia Pomorska w Słupsku przeznaczy dofinansowanie?

Środki otrzymane w ramach konkursu zostaną przeznaczone na:

 • dostosowanie programów kształcenia w systemie blended learning do rynku pracy i ich realizacja w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego,
 • dostosowanie programów kształcenia do rynku pracy i ich realizacja na Wydziale Nauk o Zarządzaniu Bezpieczeństwem,
 • dostosowanie programów kształcenia do rynku pracy i ich realizacja w Instytucie Matematyki
 • przygotowanie kadry dydaktycznej do realizacji kształcenia e-learningowego,
 • Szkołę Kompetencji – podnoszenie kompetencji studentów Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Szkołę Przedsiębiorczości – podnoszenie kompetencji studentów Katedry Zarządzania i Administracji,
 • Szkołę Kwalifikacji – podnoszenie kompetencji studentów Instytutu Matematyki,
 • zakup i wdrożenie systemu dziekanatowo-dydaktycznego,
 • szkolenie z obsługi systemu dziekanatowo-dydaktycznego,
 • zakup i wdrożenie systemu do glosowania dla Rad Wydziałowych.

        Akademia Pomorska przez kilka lat będzie realizować program wypracowany w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Okres realizacji rozpoczął się od 1 marca 2019 roku i potrwa do 28 lutego 2023 roku. 

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj