Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Ponad 20 mln dofinansowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Ponad 20 mln dofinansowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

30 września br. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Rzecznika Prasowego Rządu RP, Posła na Sejm RP Piotra Műllera i JM Rektora naszej Uczelni dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, dotycząca przekazania środków na rozwój infrastruktury Akademii Pomorskiej przeznaczonych na inwestycje,

których głównym celem jest zwiększenie potencjału naukowego oraz dydaktycznego naszej Uczelni poprzez doposażenie i utworzenie nowych pracowni i laboratoriów w zakresie nauk ścisłych oraz społecznych i humanistycznych, a także rozwiązań dedykowanych dla humanistyki cyfrowej.

W ramach przedsięwzięć planowane jest utworzenie:

- Interdyscyplinarnego Centrum innowacyjnych Badań Środowiskowych Pomorza – InterPom

- Pomorskiego Centrum Humanistyki Cyfrowej Pomeranian Centre for Digital Humanities

-  Akademickiego Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej

- Centrum Badań nad Wielokulturowością i Inkluzją Społeczną

- zaplecza sportowego w zakresie boiska wielofunkcyjnego

Szacowany koszt: 10 mln

Aktywna Akademia 5 PLUS – 10 mln

Projekt służący wsparciu działań prozdrowotnych (promocja sportu wśród dzieci i młodzieży), promocji tradycji akademickich, kultury i języka polskiego – tu m.in.  koncerty, warsztaty, wykłady, działania na rzecz Polonii; zwiększenie aktywności seniorów.

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj