Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Uczelni - posiedzenie zdalne

Pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Uczelni - posiedzenie zdalne

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Uczelni.

W ramach obrad nastąpiło m. in. przyjęcie uchwał:

  • w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok;
  • przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W skład Rady w II kadencji wchodzą:

Spoza środowiska akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku:

1)      prof. dra hab. Kazimierz Karolczak
2)      dr inż. Sebastian Lau
3)      mgr inż. Arkadiusz Śmigielski

Ze środowiska akademickiego:

1)      dr hab. inż. Anna Jarosiewicz, prof. AP
2)      dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP
3)      prof. dr hab. Wojciech Skóra

Z grona studenckiego:

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego - Pani Adrianna Mozgawa

Do zadań Rady Uczelni należy monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora. Rada ma także opiniować projekty statutu i strategii uczelni oraz zatwierdzać sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

 

Znajdziesz nas tutaj