Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zaproszenie na studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zaproszenie na studia

Serdecznie zapraszamy do Akademii Pomorskiej na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rekrutacja trwa.

Dysponujemy PRACOWNIAMI SPECJALISTYCZNYMI oraz wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich. Zajęcia dla studentów prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych środków i metod dydaktycznych, pozwalających na wnikliwie analizowanie problemów i wyznań współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Należy także podkreślić szeroko podejmowaną współpracę z placówkami oświatowymi, nauczycielami praktykującymi i specjalistami w zakresie terapii pedagogicznej/specjalnych potrzeb edukacyjnych. Studia na tym kierunku są adresowane do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej.Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w trakcie jednolitych studiów magisterskich zdobędzie wiedzę ogólną i specjalistyczną  zapewniającą konstruktywny dialog z dziećmi (uczniami) oraz umiejętność rozbudzania w nich motywacji i dyspozycji do kreatywnego uczenia się. Absolwent otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca. To właśnie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna spełnia jedną z najistotniejszych ról w systemie edukacji. Aktualnie wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych nauczycieli w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przy czym warto wskazać na możliwość wykorzystania zdobytych kompetencji do profesjonalnego zaprojektowania i realizacji planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

 

Znajdziesz nas tutaj