Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zapraszamy na studia!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zapraszamy na studia!

Zapraszamy na nauczycielskie jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

    Dysponujemy w Instytucie Pedagogiki AP w Słupsku doskonałą infrastrukturą wymaganą w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich. Zajęcia dla studentów prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych środków i metod dydaktycznych, pozwalających na wnikliwie analizowanie problemów i wyznań współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

    Instytut współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, organizowane są międzynarodowe obozy naukowe, ale również kształcenie  poza granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS+).

    Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej.

     Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w trakcie jednolitych studiów magisterskich nabędzie m.in. wiedzę ogólną z różnych dziedzin zapewniającą konstruktywny dialog z dziećmi (uczniami) oraz umiejętność rozbudzania w nich motywacji i dyspozycji do kreatywnego uczenia się. Absolwent otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca. Będzie on m.in. potrafił wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów).

     To właśnie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna spełnia jedną z najistotniejszych ról w systemie edukacji. Biorąc pod uwagę coraz większą społeczną  świadomość na ten temat, wzrasta obecnie zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych nauczycieli po studiach na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wartością znaczącą nabytej wiedzy i umiejętności jest możliwość wykorzystania zdobytych kompetencji do profesjonalnego zaprojektowania i wdrożenia planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

 

Znajdziesz nas tutaj