Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Oferta alternatywnych zajęć WF dla studentów I roku

Oferta alternatywnych zajęć WF dla studentów I roku

SWFiS proponuje w II semestrze roku 2019/2020 alternatywne zajęcia WF dla studentów I roku. Obok normalnie funkcjonujących grup WF w planie danego kierunku istnieje możliwość wyboru zajęć. 

Zajęcia te umożliwiają uzyskanie zaliczenia z przedmiotu (z wyj. Bezpieczeństwo nar., Rat. med., TiR*). Warunkiem zaliczenia jest spełnienie kryteriów wymaganych na danych zajęciach (aktywny udział w zajęciach, właściwa frekwencja, sprawdzian umiejętności). Student sam dociera do miejsca rozpoczęcia zajęć.

Studenci I roku zainteresowani ofertą osobiście zapisują się w sekretariacie SWFiS w godzinach 8.00-15.30 na dany rodzaj zajęć. Zapisy trwają do czwartku 20.02. do godz. 15.00. Grupa jest uruchamiana po osiągnięciu dolnej granicy liczebności grupy. Decyduje kolejność zapisów.

W piątek 21.02. podane zostaną grupy, które zostaną uruchomione w 2 tygodniu II semestru.

W pierwszym tygodniu WF wszyscy realizują w klasycznych grupach wg planu dla kierunku.

W przypadku uruchomienia zajęć z ww. oferty, student, który nie będzie realizował zajęć w swojej alternatywnej grupie brakującą frekwencję uzupełnia na klasycznych zajęciach wf.

Poniżej harmonogram poszczególnych zajęć:

image alt text

Znajdziesz nas tutaj