Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Od października studia prawnicze w Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Od października studia prawnicze w Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję, która uprawnia słupską uczelnię do prowadzenia jednolitych magisterskich studiów prawniczych. Tym samym rusza już w czerwcu rekrutacja na studia prawnicze, a od października rozpocznie się kształcenie przyszłych prawników. Szczegółowe zasady rekrutacji zostały umieszczone na stronie Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Cieszę się, że udało się uruchomić studia prawnicze na słupskiej uczelni. Jest to efekt wielomiesięcznej, ciężkiej pracy całego zespołu. Przygotowaliśmy ambitny i ciekawy program studiów odpowiadający najnowszym trendom na świecie. Będziemy kształcić na wysokim poziomie. Mamy przygotowaną i kompetentną kadrę, która zapewni odpowiedni poziom kształcenia. – powiedział dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Studia prawnicze umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obowiązywania, stosowania i wykładni przepisów prawa. Kompetencje te są pożądane we współczesnej gospodarce i życiu społecznym. Wiele obecnie zachodzących zjawisk społeczno-ekonomicznych, ich interpretacja, określanie skutków i potencjalnych korzyści, które one przynoszą, wymagają zastosowania specjalistycznej wiedzy oraz skorzystania z usług w pełni profesjonalnych prawników. Wiedza z zakresu prawa przydatna jest zwłaszcza przy wykonywaniu zawodów prawniczych oraz zadań wspierających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i instytucji państwowych odpowiedzialnych za administrowanie państwem, tak na poziomie centralnym, jak i terytorialnym.

Osiągnięcie profesjonalizmu zawodowego, opartego na rzetelnej wiedzy prawniczej, gwarantują pięcioletnie ‒ jednolite ‒ studia magisterskie na kierunku prawo o profilu praktycznym. Zdobycie wykwalifikowanych kompetencji z zakresu stosowania i wykładni przepisów prawa sytuuje absolwenta tych studiów na dogodnej pozycji na rynku pracy. Studia prawnicze stwarzają szansę uzyskania przede wszystkim wiedzy praktycznej, ale - co niezwykle ważne - także kompetencji społecznych dających przyszłemu prawnikowi wyższy stopień pewności i przekonania, że znajomość prawa potrzebna jest w wielu obszarach życia gospodarczego, państwowego i społecznego.

Dzięki specjalnie dostosowanemu praktycznemu programowi nauczania student zdobędzie:

  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu różnorodnych gałęzi prawa, w tym w szczególności z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego;
  • umiejętności z zakresu interpretowania i stosowania norm prawnych;
  • stosowania procedur sądowych i administracyjnych;
  • sporządzania pism procesowych, opinii, analiz i ekspertyz prawnych, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego;
  • administrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie perspektywy absolwentowi prawa daje ukończenie tego kierunku:

  • w pełni merytoryczne przygotowanie do podjęcia wszystkich aplikacji prawniczych, a następnie wykonywania w szczególności zawodu: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego;
  • uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na pracę w korpusie służby cywilnej, w tym w wielu urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w instytucjach europejskich;
  • założenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie jej przy wysokim stopniu świadomości zmienności czynników, które odpowiadają za sukces biznesowy;
  • swobodne poruszanie się w obszarze działalności kulturalnej i społecznej, w tym administrowanie i kreowanie różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, instytucje pozarządowe, wydawnictwa, a także środowiska artystyczne.           

Zob. Jak zostać studentem prawa w Akademii Pomorskiej w Słupsku?

 

 

Znajdziesz nas tutaj