Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Od października 2019 studia prawnicze w Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Od października 2019 studia prawnicze w Akademii Pomorskiej w Słupsku!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję, która uprawnia słupską uczelnię do prowadzenia jednolitych magisterskich studiów prawniczych. Tym samym rusza już w czerwcu rekrutacja na studia prawnicze, a od października rozpocznie się kształcenie przyszłych prawników. Szczegółowe zasady rekrutacji zostały umieszczone na stronie Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dzięki specjalnie dostosowanemu praktycznemu programowi nauczania student zdobędzie:

  • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu różnorodnych gałęzi prawa, w tym w szczególności z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego;
  • umiejętności z zakresu interpretowania i stosowania norm prawnych;
  • stosowania procedur sądowych i administracyjnych;
  • sporządzania pism procesowych, opinii, analiz i ekspertyz prawnych, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego;
  • administrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Perspektywy dla absolwenta prawa:

  • w pełni merytoryczne przygotowanie do podjęcia wszystkich aplikacji prawniczych, a następnie wykonywania zawodu: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego;
  • uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na pracę w korpusie służby cywilnej, w tym wielu urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w instytucjach europejskich;
  • założenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie jej przy wysokim stopniu świadomości zmienności czynników, które odpowiadają za sukces biznesowy;
  • swobodne poruszanie się w obszarze działalności kulturalnej i społecznej, w tym administrowanie i kreowanie różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, instytucje pozarządowe, wydawnictwa, a także środowiska artystyczne.          

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj