Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Obrady Rady Uczelni

Obrady Rady Uczelni

Dziś odbyły się kolejne obrady powołanej w 2019 roku Rady Uczelni. W pierwszej części członkowie Rady zwiedzili wybrane pracownie powstałe w ramach projektu Słupski Ośrodek Akademicki, zaś druga część dotyczyła m.in. prowizorium budżetowego na rok 2020 oraz sprawozdania Rektora z działalności w roku 2018/2019.

W obradach Rady w składzie: Pan Marek Bączkiewicz, Pan Arkadiusz Śmigielski, Pan Sebastian Lau, Pani prof. Anna Jarosieicz, Pan prof. Wojciech Skóra, Pan prof. Lech Chojnowski oraz Pani Agnieszka Łanska, uczestniczył JM Rektor dr hab., inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP i Pani Kwestor mgr Elżbieta Nowosad.

Fotorelacja:

Znajdziesz nas tutaj