Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowy projekt w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Człuchowie

Nowy projekt w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Człuchowie

15 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego projektu w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Człuchowie  z udziałem JM Rektora Akademii Pomorskiej dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, i Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sekretarza Stanu Piotra Műllera z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

        Gospodarzem spotkania był Koordynator UTW w Człuchowie – Pani Danuta Czajkowska. W gronie zaproszonych Gości byli: Burmistrz Człuchowa Pana Ryszard Szybajło, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Jerzy Górny oraz przedstawiciele naszej Uczelni – Kierownik nowego projektu,  dr Krzysztof Myszkowski i autor wykładu, inaugurującego projekt, dr Sebastian Zdończyk.

         Ponad 420 seniorów w najbliższym czasie będzie poszerzało swoją wiedzę w laboratoriach i pracowniach Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Symboliczny czek na milion złotych wręczył dziś Rektorowi Akademii Pomorskiej Poseł na Sejm RP Piotr Müller, sekretarz stanu w MNiSW.

         Dzięki temu wsparciu finansowemu będzie można zorganizować zajęcia dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku z Bytowa, Człuchowa, Ustki i Słupska. Ponad 420 seniorów z regionu weźmie udział w wykładach ogólnych, a także zajęciach przedmiotowych, które podzielone zostały na osiem sekcji tematycznych. Będą poświęcone m.in. medycynie, biologii, wolontariatowi, geografii i turystyce, historii, a także teatrowi. Zajęcia w sekcjach są realizowane w laboratoriach i pracowniach Akademii Pomorskiej. W planach wyróżniają się także badawcze wyjazdy terenowe. Za wsparcie merytoryczne i organizacyjne odpowiada Akademia Pomorska w Słupsku. Jej zadaniem jest opracowanie programu kształcenia dla słuchaczy-seniorów i przeprowadzenie działań edukacyjnych na poziomie akademickim.

          Zaproszenie seniorów do uczelni to przede wszystkim sposób na intelektualną i społeczną aktywizację osób starszych. Dane EUROSTATU wskazują, że w Polsce w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą społeczeństwa. Z kolei z danych GUS wynika, że w 2030 roku liczba osób w wieku 85 lat może sięgnąć niemal 800 tysięcy.

      Podstawowym zadaniem inicjatyw, takich jak uniwersytety trzeciego wieku (UTW), jest zapobieżenie wykluczeniu seniorów. UTW przyczyniają się do rozwijania solidarności międzypokoleniowej, integrują lokalną społeczność seniorów, a także wykorzystują ich potencjał intelektualny – właśnie dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera ich działalność.

           Środki na zajęcia edukacyjne dla słuchaczy UTW trafiły do Akademii Pomorskiej w ramach programu „Trzecia Misja Uczelni” NCBR, agencji wykonawczej MNiSW. Podstawowymi obszarami działalności uczelni są kształcenie i prowadzenie badań oraz wpływ na rozwój społeczeństwa. To właśnie istota trzeciej misji uczelni – kształtowanie relacji z otoczeniem i angażowanie się w procesy cywilizacyjne i kulturotwórcze. Aktywizacja seniorów i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych jest więc realizacją jednej z podstawowych misji szkół wyższych.

          Program „Trzecia Misja Uczelni” to jednak niejedyna tego typu inicjatywa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje również program „Wsparcie dla uniwersytetu trzeciego wieku”.  Jego celem jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych, ale także aktywizacja seniorów oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych. W pierwszym roku funkcjonowania programu resort nauki przeznaczył na jego realizację 4 mln zł, zaś w drugim roku 6 mln zł.

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj