Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowoczesne bezzałogowe statki powietrzne w pracowniach AP!

Nowoczesne bezzałogowe statki powietrzne w pracowniach AP!

Akademia Pomorska w 2019 roku poszerzy swoją bazę dydaktyczna o kilkanaście interdyscyplinarnych pracowni, które spełniają najwyższe standardy krajowe, a nawet europejskie. Obecnie trwają testy najnowocześniejszej aparatury, by nasz kadra nauko-dydaktyczna mogła w jak najlepszy sposób kształcić naszych studentów.

W tym tygodniu pracownicy  z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska oraz Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego zapoznawali się z możliwościami technicznymi nowego sprzętu, a także dokonywali wstępnych analiz danych pozyskanych w ramach obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

Nabyte kompetencje w toku kształcenia, a także wyniki badań naukowych z wykorzystaniem technologicznie zaawansowanej aparatury – można będzie wykorzystywać, m.in. w obszarze ochrony środowiska i ludności, a także bezpieczeństwie, logistyce czy rolnictwie.

Sprzęt zakupiono w ramach projektu: Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA). Realizowanego w Programie operacyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe, Działanie: 4.2.Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Zapraszamy do galerii

Znajdziesz nas tutaj