Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa struktura Akademii Pomorskiej w Słupsku

Nowa struktura Akademii Pomorskiej w Słupsku

Uprzejmie informujemy, że przyjęto Regulamin organizacyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku,

określający nową strukturę naszej Uczelni.

Zob.

http://apsl.nowybip.pl/article/zarzadzenie-nr-r-kropka-021-kropka-101-kropka-19-rektora-ap-w-slupsku-z-dnia-24-kropka-09-kropka-19-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-organizacyjnego-a

    24 września br. odbyło się posiedzenie Senatu AP w Słupsku, na którym zaopiniowano nową strukturę naszej Uczelni.

Wykaz instytutów w Akademii Pomorskiej:

  1. Instytut Historii
  2. Instytut Filologii
  3. Instytut Pedagogiki
  4. Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
  5. Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
  6. Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
  7. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki
  8. Instytut Nauk o Zdrowiu
  9. Instytut Prawa i Administracji
  10. Katedra Sztuki Muzycznej

Jednostki ogólnouczelniane o charakterze dydaktycznym:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj