Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk

Nowa publikacja w Katedrze Zarządzania

"Innowacyjne wsparcie rozwoju lokalnego" to najnowsza publikacja dra Waldemara Kunza, pracownika Katedry Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.

O ile w teorii ekonomii dość dobrze rozpoznane są czynniki i modele wzrostu gospodarczego na szczeblu gospodarki narodowej czy na regionalnym, o tyle badacze z pewną trudnością schodzą na poziom lokalny. Jego podstawową jednostką jest gmina. W analizie tej zejście z poziomu krajowego na lokalny wiąże się nie tylko z kwestią szczegółowości ujęcia zjawisk i procesów, ale wymaga zauważenia odmiennych rodzajów relacji, oddziaływań i tendencji.
Problem identyfikacji rozwoju innowacyjnego gmin jest tematyką bardzo dynamiczną. Wielu autorów podjęło już próbę oceny tego zjawiska. Jednak prowadzone badania najczęściej skupiały się na obszarze jednego województwa, co pozwalało na uzyskanie bardziej szczegółowej i skonkretyzowanej wiedzy. Poszczególni badacze koncentrowali się na działaniach podejmowanych przez samorządy, jak również na przedsięwzięciach w obszarze publiczno-prywatnym. W niniejszej książce ze względu na podjęcie próby badania gmin w całej Polsce skupiono się na postrzeganiu rozwoju innowacji gminnych jako działań typowo samorządowych. Celem zaprezentowanych rozważań jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na ten temat. Oprócz aspektu poznawczego przeprowadzone badania mają także wymiar aplikacyjny. Dostarczają oceny stanu rozwoju polskich gmin. (Fragment Wstępu)

 

Publikację można kupić pod poniższym linkiem:

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/zarzadzanie/244-innowacyjne-wsparcie-rozwoju-lokalnego.html

Znajdziesz nas tutaj