Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Nowa publikacja w Katedrze Filologii Polskiej

Nowa publikacja w Katedrze Filologii Polskiej

"500-lecie Reformacji. Historia i perspektywy" to najnowsza publikacja naszego wydawnictwa pod redakcją naukową dr hab. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej, prof. nadzw. AP i Poli Pauby.

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich. Było ono związane z ogólnopolskimi obchodami Roku Marcina Lutra. W Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich zgromadzili się tego dnia nie tylko prelegenci, ale i liczna publiczność zainteresowana omawianymi zagadnieniami. Wygłoszone referaty oraz prezentacje multimedialne ukazały zjawisko reformacji na tle procesów i konfliktów religijnych, jakie ogarnęły szesnastowieczną Europę. Książka, którą czytelnik otrzymuje, nie odpowiada w pełni programowi sympozjum. Nie wszystkie referaty wówczas wygłoszone w niniejszym tomie się znalazły. Pojawiły się natomiast materiały nowe, na sympozjum nie omawiane, a problemy jedynie zasygnalizowane zostały rozszerzone, co w konsekwencji słupski dialog o reformacji pod kątem merytorycznym niewątpliwie wzbogaciło (Fragment Wstępu).

 

Publikację można zakupić pod poniższym linkiem: https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/filologia-polska/210-500-lecie-reformacji-historia-i-perspektywy.html

Znajdziesz nas tutaj