Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Instytucie Polonistyki

Nowa publikacja w Instytucie Polonistyki

"Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub" to najnowsza publikacja pod redakcją dra hab. Daniela Kalinowskiego, pracownika Instytutu Filologii Polskiej oraz dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego naszej Uczelni, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, we współwydaniu z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Co to jest literatura, co zaś nazywamy polityką? Od odpowiedzi na takie właśnie pytania należy rozpocząć, zanim przyjdzie rozpatrywać bardziej szczegółowe kwestie. Odpowiedzi łatwych tutaj nie będzie, ponieważ pod definicją słowa „literatura” może się kryć zarówno twórczość fikcjonalna, jak i pamiętniki, wysublimowane przykłady tropów stylistycznych, jak i najprostsze komunikaty tekstów publicystycznych. Podobnie jest w przypadku terminu „polityka”, który w swej semantycznej rozpiętości może odsyłać do bardzo namacalnych efektów sprawowania władzy, może wszakże być bardziej metaforyczny i odnosić się do ogólnie sformułowanego projektu wieloletnich działań, np. w przestrzeni kultury. Jeśli więc dzisiaj zestawiamy literaturę i politykę, to w sensie odsłonięcia specyficznych relacji, które czasami zbliżają, czasem zaś oddalają te dwie sfery. Niekiedy są to stosunki powodujące, że literatura wraz ze swoimi twórcami, środowiskiem, oddziaływaniem staje się wyrazicielką zewnętrznych wobec niej czynników ideowych i jest traktowana służalczo jako metoda osiągania jakiegoś efektu społecznego. Niekiedy z kolei to świat polityki, głoszone idee, działacze, atmosfera oraz realia zostają przez literaturę opisane w atrakcyjnych lub zniechęcających barwach, a więc to literaci odgrywają wówczas główną i oceniającą rolę. (ze Wstępu)

https://www.facebook.com/commerce/products/2166695910061118/

Znajdziesz nas tutaj