Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nowa publikacja w Instytucie Pedagogiki

Książka "Day One Patch. Szkice z obszaru kultury gier komputerowych" powstała z potrzeby omówienia problematyki badania gier i wykazania ważnych tez.

Autor porusza kluczowe, istotne dla tego zjawiska aspekty: czy gra komputerowa to przejaw sztuki?, jak plasuje się gra w kontekście kultury powszechnej i masowej?, czym jest gra i czynność grania dla gracza?, jakie kryteria spełniać muszą przedmiot (lub wytwór cyfrowy) i czynność używania go, aby nazwać je odpowiednio grą i graniem?
Autora interesują nie tylko gry jako artefakty "nowych mediów", ale także obcowanie z nimi, granie w nie. Podejście dwojakie - do przedmiotu i do czynności - otwiera przed Autorem i czytelnikiem nowe obszary badawcze.
(Z recenzji dr hab. inż. Piotra Szczuki, prof. Politechniki Gdańskiej)

 

Publikację można nabyć w naszym sklepie stacjonarnym oraz księgarni internetowej

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/pedagogika/254-day-one-patch-szkice-z-obszaru-kultury-gier-komputerowych.html

 

Znajdziesz nas tutaj