Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nowa publikacja w Instytucie Pedagogiki

"Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka" to najnowsza publikacja dr Doroty Kiełb-Grabarczyk, pracownika Instytutu Pedagogiki naszej Uczelni.

Migracja zarobkowa jest w Polsce częstą przyczyną długotrwałej i dotkliwej nieobecności rodziców w domu i tym samym ich nieobecności w wychowaniu dzieci. Dotyczy to także sytuacji, w których rodzice czas należny dzieciom przeznaczają na pracę lub inne ważne dla nich zajęcia, a przecież odpowiedzialne wychowanie dokonuje się poprzez „współbycie” starszych i młodszych. Jeśli w procesie wychowania zabraknie któregoś z rodziców bądź obojga z nich, spowoduje to poważne konsekwencje dla dziecka także w późniejszym czasie. W sytuacji długotrwałej nieobecności jednego rodzica, a w szczególności obojga rodziców, więzi międzyosobowe mogą zostać poważnie „okaleczone”, a nawet zerwane. W wielu przypadkach taki model wychowania dziecka „na odległość” sprawia, że staje się ono jako osoba dorosła niezdolne do budowania relacji miłości i trwałych więzi z innymi ludźmi. Przedłużająca się nieobecność rodzica wywołana migracją zarobkową przynosi z jednej strony poprawę statusu materialnego, z drugiej zaś dezorganizację życia rodzinnego i to zarówno w relacjach małżonków, jak i dzieci z rodzicami.
Cel niniejszego opracowania stanowi wskazanie na związek migracji zarobkowej rodziców z sytuacją rodzinną i szkolną dziecka. Pozycja jest dedykowana rodzicom, prawnym opiekunom, nauczycielom i instytucjom, które wspierają współczesne rodziny. (Fragment Wstępu)

 

Publikacja dostępna jest w naszej księgarni internetowej:

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/pedagogika/253-migracja-zarobkowa-rodzicow-a-sytuacja-rodzinna-i-szkolna-dziecka.html

Znajdziesz nas tutaj