Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nowa publikacja w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

"Polityka ekologiczna nadmorskich gmin turystycznych powiatów słupskiego i wejherowskiego" to najnowsza publikacja autorstwa Anny Wiśniewskiej, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego AP.

Problematyka ochrony środowiska przyrodniczego stanowi jeden z kluczowych problemów współczesności. Obejmuje dwa obszary działań poznawczy i decyzyjny. Konieczność poznania naukowego procesów współoddziaływania czynników naturalnych i antropogenicznych umożliwia racjonalizację podejmowanych działań ochronnych w administracyjnych trybach decyzyjnych. Polityka ekologiczna gminnych jednostek administracyjnych jest kluczową składową programów powiatowych czy wojewódzkich. Badanie, z różnych punktów widzenia, metod i form realizacji zadań w odniesieniu do przyjętych programów także w ujęciu czasowym jest jak najbardziej wskazane. Szczególnie dotyczy to jednostek administracyjnych, których walory i zasoby, nie tylko przyrodnicze, pełnią funkcje ponadregionalne (np. turystyczne czy uzdrowiskowe) W odniesieniu do każdej publikacji, tym bardziej naukowej, należy podkreślić jej użyteczność. W omawianym przypadku powinna zainteresować samorządowców jako decydentów realizowanych zadań. Z punktu widzenia edukacji społecznej publikacja jest dobrym przykładem ilustrującym dylematy decyzyjne administracji samorządowej, szczególnie w odniesieniu do istniejącej rzeczywistości potrzeb i priorytetów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych. Należy zaznaczyć, że autorka podejmując studia nad procesem decyzyjnym i ich efektywnością w sferze polityki ekologicznej, otwiera w naukach społeczno-gospodarczych nową płaszczyznę badań. (Fragment recenzji)

Publikację można zakupić w naszej internetowej księgarni:

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/geografia/242-polityka-ekologiczna-nadmorskich-gmin-turystycznych-powiatow-slupskiego-i-wejherowskiego.html

Znajdziesz nas tutaj