Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi

Nowa publikacja w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi

"Mikrosporydia - arcydzieło ewolucji" to najnowsza publikacja naszego wydawnictwa, której autorem jest prof. Mykola Ovcharenko, pracownik Instytutu Biologii i Nauko o Ziemi naszej uczelni.

Niniejsza monografia zawiera podsumowanie wyników oryginalnych, wieloletnich badań autora wraz z rewizją dotychczasowej wiedzy o mikrosporydiach łącznie z opisem współczesnych metod badań, szczegółów morfologii i ultrastruktury, omówieniem pozycji taksonomicznej mikrosporydiów wybranych grup żywicieli oraz metod terapii i profilaktyki mikrosporydioz zwierząt i człowieka. Odrębny podrozdział pracy stanowi analiza współczesnych definicji pasożytnictwa jako jednej z podstawowych form symbiozy. Jest to pierwsza próba syntezy zgromadzonych danych dotyczących występowania mikrosporydiów w Polsce, uwzględniająca i systematyzująca najnowszą wiedzę z zakresu parazytologii, cytopatologii i systematyki omawianych organizmów wraz z krytycznym podejściem do istniejących informacji. (Fragment Wstępu)

Publikację można zakupić pod poniższym linkiem: https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/biologia/209-mikrosporydia-arcydzielo-ewolucji.html

image alt text

Znajdziesz nas tutaj