Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi

Nowa publikacja w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi

"Zabytkowe parki dworskie i folwarczne dorzecza Parsęty" to najnowsza publikacja autorstwa dr hab. Zbigniewa Sobisza, prof. AP, dr Marioli Truchan oraz dr hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, pracowników Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi naszej Uczelni.

Głównym zamierzeniem pracy było ukazanie różnorodności biologicznej zabytkowych założeń dworskich i folwarcznych położonych w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Dorzecze Parsęty - PLH320007". Powstawały one głównie na przełomie XVIII i XIX wieku w obrębie własności znanych rodów niemieckich, dawnych mieszkańców Pomorza. Na terenie parków stwierdzono wiele taksonów chronionych, rzadkich i zagrożonych antropopresją. Mamy nadzieję, że książka przyczyni się do ochrony środowiska przyrodniczego - będącej obowiązkiem każdego człowieka - które jest zintegrowane z zabytkowymi formami przestrzennymi i krajobrazem kulturowym.

(Tekst na okładce, od autorów publikacji)

https://www.facebook.com/commerce/products/2018911018211765/


 

Znajdziesz nas tutaj