Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego

Nowa publikacja w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego

"Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach" to najnowsza publikacja dr Anety Kamińskiej-Nawrot, pracownika Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

       "Niniejsze opracowanie zawiera wybrane zagadnienia procesu karnego, ale w szczególności skupia się na problematyce pierwszego stadium procesu karnego, a mianowicie postępowania przygotowawczego. W sposób zwięzły i praktyczny wskazano cele i zadania, a także zasady procesowe, na których opiera się cały proces karny. Istotę i zadania postępowania przygotowawczego przedstawiono przez pryzmat poszczególnych czynności procesowych i pozaprocesowych (także w ujęciu kryminalistycznym), od momentu uzyskania pierwszej informacji o przestępstwie, poprzez poszczególne czynności dowodowe, takie jak przesłuchanie świadka, oględziny miejsca zdarzenia, okazanie, konfrontacja, przeszukanie, eksperyment procesowy, do momentu zamknięcia śledztwa czy dochodzenia". (ze Wstępu)

Znajdziesz nas tutaj