Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Akadamia Pomorska Słupsk

Manewry Ratownicze zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe RAT-AP

W dniu 12 czerwca 2021 r. odbyły się Manewry Ratownicze zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe RAT-AP.

 

Manewry Ratownicze są cyklicznie powtarzającym się przedsięwzięciem, mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności studentów kierunku Ratownictwo Medyczne, oraz podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas roku akademickiego z medycznych czynności ratunkowych. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, tegoroczne Manewry odbywały się w Instytucie Nauk o Zdrowiu w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które wyposażone jest w najwyższej jakości sprzęt, w pełni odzwierciedlający stan faktyczny pacjenta i otaczające go środowisko. Dla studentów oraz zaproszonych gości zostały przygotowane warsztaty:

  1. Warsztaty z  zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z wykorzystaniem rurki krtaniowej, maski krtaniowej I- Gel.
  2. Warsztaty zakładania wkłucia doszpikowego u dorosłych i dzieci jako alternatywnej drogi podawania leków w sytuacjach zagrożenia życia.
  3. Warsztaty z prowadzenia porodu w warunkach fizjologicznych.
  4. Warsztaty z udzielania medycznych czynności ratunkowych w urazach.
  5. Warsztaty z zabezpieczenia  krwotoku z rany postrzałowej z wykorzystaniem stazy taktycznej CAT.
  6. Warsztaty prowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - omówienie sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym, pokaz resuscytacji psa.
  7. Warsztaty z  postępowania w zawale serca (Fakty i mity na temat zawału serca).
  8. Warsztaty z wykorzystaniem gogli – gogle Virtual Reality – „Było sobie życie” wirtualny spacer wewnątrz ludzkiego ciała.
  9. Warsztaty,  jak dbać o kręgosłup – porady fizjoterapeuty.

W przygotowanie Manewrów Ratowniczych zaangażowana była cała kadra Instytutu Nauk o Zdrowiu,  a także studenci kierunków Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz nasi absolwenci, którzy co roku wracają na Manewry Ratownicze. 

Dzięki projektowi "Społeczna odpowiedzialność́ - oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową̨ aktywność́ społeczną" - Aktywna Akademia, w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej gościliśmy Władze Uczelni  na czele z Rektorem prof. dr hab. Zbigniewem Osadowskim oraz Dyrektorów, Kierowników Katedr oraz Instytutów.

Naszym gościem był także Piotr Müller- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Rzecznik prasowy Rządu; Poseł na Sejm RP.

W Manewrach brali udział także przedstawiciele Urzędu Miasta - Wydziału Zdrowia, zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, jak również przedstawiciele sportu i zdrowia, nauczyciele i uczniowie słupskich szkół ponadpodstawowych oraz Ochotniczych Straż Pożarnych.

Przybyłym gościom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i oczywiście zapraszamy już za rok.

Manewry Ratownicze zorganizowane zostały przez Studenckie Koło Naukowe RAT-AP którego przewodniczącą jest studentka RM Monika Molska, opiekunami są dr Sylwia Jałtuszewska i mgr Monika Rut.

 

Zdjęcia z manewrów ratowniczych mogą Państwo zobaczyć w naszej galerii.

Znajdziesz nas tutaj