Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Legia Akademicka

Legia Akademicka

Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia jest jedną z trzech uczelni publicznych w województwie pomorskim, którą wybrano do realizacji programu w ramach Legii Akademickiej.

          Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził listę uczelni publicznych i niepublicznych do realizacji programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna:

https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka-wybor-uczelni

         Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2019 r. Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

image alt text

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj