Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Księga Jubileuszowowa dedykowanna Profesorowi Lechowi Witkowskiemu

Księga Jubileuszowowa dedykowanna Profesorowi Lechowi Witkowskiemu

Z radością i satysfakcją informujemy o ukazaniu się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Lechowi Witkowskiemu z okazji 45-lecia Jego pracy akademickiej i zbliżających się 70-tych urodzin. 

.Cieszy fakt, że i tym razem – w ślad za podobną księgą sprzed 10 lat – teksty swoje ofiarowali przedstawiciele wielu
środowisk akademickich, dyscyplin i pokoleń , co uwypukla polimorficzny oraz transdyscyplinarny charakter zaangażowania Jubilata, a nawet pokazuje zaskakująco nowe „profile” Jego tożsamości jako człowieka, humanisty i zaangażowanego obywatela, ciągle podlegające wzbogaceniu i przeistaczaniu. Strukturę Księgi zorganizowały i ukształtowały przesłane teksty, jak też znakomite nazwiska osób, które zechciały złożyć swoje rozważania w darze Jubilatowi, w większości podnoszących znaczenie samych dokonań Profesora, ale także uwypuklających ważne aspekty życia społecznego odnoszące się bezpośrednio oraz pośrednio do postawy czy zaangażowań zarówno  tych najnowszych, jak i leżących u zarania jego drogi akademickiej. Z prawdziwą satysfakcją odnotowujemy obecność wśród autorów znaczących nazwisk – czołowej profesury polskiej
pedagogiki, czy psychologii, z jednej strony i dziennikarzy, literatów oraz praktyków społecznych z drugiej, a także osób dopiero uczących się - również z prac Jubilata i widzących tu potencjał dla własnego rozwoju i twórczości.
Redaktorami tomu są Pani Profesor Monika Jaworska-Witkowska oraz dr Grzegorz Piekarski.

image alt text
image alt text

Znajdziesz nas tutaj