Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja szkoleniowo-naukowa „Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego Polski”

Konferencja szkoleniowo-naukowa „Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego Polski”

W dniach 20-22 marca br. w Ustce odbywa się konferencja szkoleniowo-naukowa zatytułowana „Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście zrównoważonego rozwoju inwestycyjnego Polski”

z udziałem Dyrektora Generalnego GDOŚ Beaty Nowosielskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Posła na Sejm RP  Piotra Müllera, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomira Mazurka, Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Ministra Pawła Ciećko, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Macieja Kazienko, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomieja Obajtka,  JM Rektora naszej Uczelni dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP; Prorektora ds. Nauki  dr. hab. inż. Aleksandra Astela, prof. AP oraz Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) dr. Łukasza Młynarkiewicza i grona prelegentów.

     Spotkanie to ma charakter szkoleniowo-naukowy i jest elementem systemowych działań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – instytucji odpowiedzialnej w Polsce za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody oraz kontroli procesu inwestycyjnego.

      Konferencja została przygotowana we współpracy z Akademią Pomorską w Słupskupartnerem Generalnej Dyrekcji Środowiska. Dotyczy  ona  zarówno tematyki przyrodniczej, jak i inwestycyjnej. Obok zaprezentowanego cyklu wykładów Organizatorzy konferencji zaprosili do wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli różnych poziomów administracji, nauki, sektora prywatnego, a także przedsiębiorstw komunalnych i inwestorów.

Zob. link:

http://konferencja.gdos.gov.pl/

Zob. zdjęcia:

Znajdziesz nas tutaj