Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja Pełno(s)prawny Student” w Krakowie

Konferencja Pełno(s)prawny Student” w Krakowie

10 grudnia 2018 roku w Pałacu Krzysztofory odbyła się XII edycja Konferencji „Pełno(s)prawny Student”,

w którym uczestniczyła Bogusława Medwid, Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych w naszej Uczelni. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego, a także Ustawie 2.0 oraz  standardom dostępności uczelni wyższych i wspieraniu studentów z niepełnosprawnościami w ramach funduszy krajowych i europejskich.

 

Znajdziesz nas tutaj