Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia...

Konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy ucznia...

16 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Damnicy odbędzie się konferencja metodyczna Od diagnozy do metamorfozy uczniajakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej. 

Wydarzenie to będzie okazją do podsumowania realizowanego przez Instytut Pedagogiki AP w Słupsku projektu Od diagnozy do metamorfozy ucznia - jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego wyłoniony jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli – uczestników w/w projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Powierzone Instytutowi Pedagogiki naszej Uczelni szkolenia zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji.Organizatorami konferencji jest Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Urząd Gminy w Damnicy oraz Zespół Szkół w Damnicy.

 

image alt text

 

 

Znajdziesz nas tutaj