Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Komunikat Komisji Wyborczej AP w sprawie wyborów do Kolegium Elektorów

Komunikat Komisji Wyborczej AP w sprawie wyborów do Kolegium Elektorów

Wybory do Kolegium Elektorów,  Skład Kolegium Elektorów

Wybory do Kolegium Elektorów

22 stycznia 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia nazwisk kandydatów do Kolegium Elektorów w sali nr 26 w budynku byłego Wydziału Filologiczno-Historycznego, przy ul. Arciszewskiego 22a, w godz. 10-14.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie społeczności akademickiej AP (niezależnie od wieku).

Do Kolegium Elektorów mają prawo kandydować wszyscy pracownicy AP, którzy nie przekroczyli 67. roku życia oraz spełniają następujące warunki:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie byli karani karą dyscyplinarną,
  • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełnili w nich służby, ani nie współpracowali z tymi organami – dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • nie pełnią funkcji rektora innej uczelni,
  • nie są członkami rady innej uczelni,
  • nie są zatrudnieni w administracji publicznej.

Osoby zgłaszające oraz kandydaci powinni wypełnić formularz „zgłoszenie kandydata (kandydatki)” oraz „oświadczenie kandydata (kandydatki) do Kolegium Elektorów”. Formularze znajdują się w zakładce „wybory”.

Sekretarz Komisji Wyborczej AP                                                             Przewodniczący Komisji Wyborczej AP
Mgr Mirosława Jagodzińska                                                                    dr hab. Zenon Romanow, prof. AP

Skład Kolegium Elektorów

 96 – liczba profesorów i profesorów Uczelni według stanu w dniu 31 XII 2019 r.

16 – liczba profesorów i profesorów Uczelni w wieku powyżej 67 lat

1 – Rektor (Rektor nie może być członkiem Kolegium Elektorów)

---------
79 - liczba profesorów i profesorów Uczelni mających bierne prawo wyborcze

80 % spośród 79 osób  = 63 osoby (liczba mandatów profesorskich w Kolegium Elektorów)

Liczba członków Kolegium Elektorów = 126 osób (63 x 2) 

(§ 38 Statutu AP)

63 osoby (50 %) – profesorowie i profesorowie Uczelni

 w tym:

                      22 osoby – dziedzina nauk humanistycznych

                      21 osób – dziedzina nauk społecznych 

                     11 osób – dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

                      7 osób – dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

                     2 osoby – dziedzina sztuki

30 osób (23,8 %) – pozostali nauczyciele akademiccy

26 osób (20,6 %) – studenci i doktoranci, w tym: 25 studentów i 1 doktorant

 7 osób (5,6 %) – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Sposób obliczenia podziału mandatów profesorskich w Kolegium Elektorów

Dziedzina nauk humanistycznych – 80 % spośród 27 profesorów = 22 osoby

Dziedzina nauk społecznych  – 80 % spośród 26 profesorów = 21 osób

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych –  80 % spośród 14 profesorów = 11 osób

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 80 % spośród 9 profesorów = 7 osób

Dziedzina sztuki – 80 % spośród 3 profesorów = 2 osoby

 

Sekretarz Komisji Wyborczej AP                                                              Przewodniczący Komisji Wyborczej AP
Mgr Mirosława Jagodzińska                                                                     dr hab. Zenon Romanow, prof. AP

Do pobrania:


 

Znajdziesz nas tutaj