Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Kolejny sukces Akademii Pomorskiej w Słupsku w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych

Kolejny sukces Akademii Pomorskiej w Słupsku w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia Pomorska w Słupsku odniosła kolejny sukces w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

W ramach programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", którego celem jest wspieranie aktywnej działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym złożono wniosek we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

W procedurze oceny uzyskaliśmy 66 punktów co pozwoliło znaleźć się na liście rankingowej wniosków przeznaczonych do finansowania z kwotą ponad 2 mln złotych na lata 2020-2022. Od strony merytorycznej procedurę tworzenia wniosku koordynował dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz zespół pracowników Biura ds. Nauki pod kierownictwem dr hab. inż. Aleksandra Astela, prof. AP. Prorektora ds. Nauki.

Wszystkim osobom zaangażowanym serdecznie gratulujemy (!!!) i  zachęcamy do zapoznania się z wynikami konkursu:

http://www.bip.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci-4-0/lista-rankingowa-wnioskow-zgloszonych-do-programu-inkubator-innowacyjnosci-4-0.html

Znajdziesz nas tutaj