Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Kadra Akademii Pomorskiej w Stanach Zjednoczonych

Kadra Akademii Pomorskiej w Stanach Zjednoczonych

Od 8 kwietnia br. przedstawiciele naszej Uczelni – dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP, Prorektor ds. Nauki; dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP i dr hab. Monika Niska, prof. AP, przebywają w ramach współpracy międzyuczelnianej w Stanach Zjednoczonych, w Uniwersytecie Stanowym w Winonie.

Obok spotkań z władzami Uniwersytetu – z Rektorem dr. Scottem R. Olsonem oraz założycielem Polskiego Instytutu Kultury i Muzeum w Winonie, ojcem Paulem Brezą – obecnie Dyrektorem Muzeum Polskiego - kadra naszej uczelni przedstawiła wykłady dedykowane studentom Uniwersytetu Stanowego w Winonie:

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP - wykłady dla studentów realizujących przedmiot chemia analityczna:
1. When one picture is worth more than thousand words
2. Humans and the environment - destruction or symbiosis?
3. Monitoring of atmospheric air - polish system


dr hab. inż. Monika Niska, prof. AP - wykłady dla studentów z zakresu geografii regionalnej, ochrony środowiska oraz klimatu:
1. Geography of Poland. Natural potential.
2. Geography of Poland – climate.
    3. Geography of Poland - land waters and the Baltic Sea


dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP - zajęcia dla studentów drugiego roku studiów „Cywilizacji Zachodu”:

1. Culture in Poland 1945-1968
2. wykład otwarty dla całej społeczności Winony pt. The Signs of Kashubia -  o kulturze Kaszub.

       Dodatkowo,  dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP i dr hab. Monika Niska, prof. AP 12 kwietnia br. zaprezentowali wykład w ramach spotkania stowarzyszenia Woman in Science and Engineering (WISE) na zaproszenie Prof. Tamanny McFarland. 

       Celem wyjazdu było także omówienie dotyczące dalszych etapów współpracy z naszą Uczelnią i poszerzenia oferty wymiany studenckiej oraz kadry naukowej, a także współorganizacji Festiwalu Kultury Kaszubskiej w Winonie.

 

Znajdziesz nas tutaj