Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Jubileusz 50-lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku

Jubileusz 50-lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku

24 maja br. w naszej Uczelni od godzin porannych trwała rejestracja uczestników Zjazdu Absolwentów i uroczystości jubileuszowych 50-lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku.  W dniach 23-24 maja br. zaprosiliśmy również mieszkańców Słupska i naszego regionu na  Jubileuszową edycję Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2019 w gmachu naszej Uczelni przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 i na akademickim kampusie przy ul. K. Arciszewskiego 22.

            Radość i emocje uczniów słupskich szkół, a także naszych najmłodszych Gości – dzieci ze słupskich przedszkoli towarzyszyły poszczególnym wydarzeniom festiwalowym. Wielu z gości – uczestników przedsięwzięć festiwalowych - zapewniało, że z chęcią przyjadą do Akademii na kolejną edycję i już od dzisiaj odliczają czas do przyszłorocznego Bałtyckiego Festiwalu Nauki w naszej Uczelni.

          24 maja 2019 r. o godz. 14:00 rozpoczęły się uroczystości Jubileuszu 50-lecia Akademii Pomorskiej z udziałem władz rektorskich AP w Słupsku i grona zaproszonych Gości w sali słupskiej Filharmonii Sinfonia Baltica, w której uczestnicy Jubileuszu naszej Uczelni przyjęli zaproszenie do muzyczno-historycznego spojrzenia na półwiecze Akademii Pomorskiej.

       Nasza Uczelnia jest dziełem kilku pokoleń nauczycieli akademickich, wielu pracowników oraz studentów. Minione lata to, niewątpliwie, czas ważnych osiągnięć, wśród których najważniejszym pozostaje kształcenie młodzieży i przygotowywanie jej do nabywania nowych umiejętności i kompetencji, samokształcenia oraz rozwoju.

        50 lat to dla Akademii Pomorskiej w Słupsku wiek dojrzały, w którym praca naukowa i dydaktyczna, zaangażowanie i ciągły rozwój zapewniły naszej Almae Matris miejsce wśród polskich uczelni. Jubileusz Akademii nie tylko nie zamyka ważnego okresu dynamicznego i wszechstronnego rozwoju Uczelni, ale nade wszystko otwiera jej nową kartę, która zapisze się realizacją kolejnych planów i zamierzeń.

       Podróż w czasie pełna emocji, nostalgii, wzruszeń  i wspomnień – to określenie najlepiej oddaje atmosferę uroczystej Jubileuszowej Gali z okazji 50-lecia naszej Uczelni. Zaprezentowaną podczas gali historię rozwoju Uczelni od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Akademii Pomorskiej  w Słupsku wzbogacono archiwalnymi i współczesnymi fotografiami, dzięki którym powróciły najmilsze wspomnienia. Niezwykłym akordem muzycznym Gali Jubileuszowej był koncert przygotowany przez Pracowników i Studentów Instytutu muzyki naszej Uczelni, za który serdecznie dziękujemy!

      Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom, którzy swoją obecnością uświetnili Jubileuszowe uroczystości. Dziękujemy gorąco Organizatorom Jubileuszu Akademii Pomorskiej za zaangażowanie i czas poświęcony przygotowaniom uroczystości z okazji 50-lecia naszej Uczelni.

Zob. zdjęcia:

Autor zdjęć Koncertu jubileuszowego: Beata Grabowska, Instytut Muzyki AP w Słupsku

 

Znajdziesz nas tutaj