Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
IV Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami

IV Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W dniach 27-28 lutego br. na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu odbyło się IV Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami „Innowacyjne rozwiązania we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym”, w którym udział wzięła Bogusława Medwid, Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych w Akademii Pomorskiej.

             Uczestniczyli w tym wydarzeniu pełnomocnicy, pracownicy biur ds. osób z niepełnosprawnościami oraz studenci zrzeszeni w organizacjach działających na rzecz studentów z niepełnosprawnościami. W Forum wzięli udział przedstawiciele 25 uczelni i pracownicy UAM w Poznaniu – ponad 70 osób.

       Celem Forum jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym i życiu społecznym.

           Podczas sesji plenarnej przedstawiciele Komisji KRASP ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych omówili nowe realia w finansowaniu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jakie niesie za sobą Ustawa 2.0. Odbyło się także otwarte posiedzenie Komisji. Ważnym punktem obrad było spotkanie z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poświęcone konkursowi „Dostępna Uczelnia”. Sesje warsztatowe z ekspertami były poświęcone różnym aspektom organizowania wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami.

         Wydarzenie to ma charakter cykliczny. Spotkania uczelnianych pełnomocników w Poznaniu są przestrzenią  nie tylko merytorycznej dyskusji, ale również  transferu wiedzy pomiędzy uczelniami z całego kraju. Forum wpisało się już na stałe w coroczny kalendarz spotkań Pełnomocników z wielu polskich uczelni.

 

Znajdziesz nas tutaj