Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
III edycja programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

III edycja programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka--wybor-uczelni ogłosiło wykaz uczelni wyższych z terenu całego kraju zakwalifikowanych do realizacji III edycji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Na trzeciej pozycji powyższego wykazu znalazła się Akademia Pomorska w Słupsku.

     W styczniu 2020 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku zostanie podpisana umowa w przedmiocie realizacji projektu szkoleniowego Legia Akademicka. Studentów, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, prosimy o ich składanie w sekretariacie Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w budynku przy ulicy Arciszewskiego 22A.

         Program dydaktyczny, program szkolenia, wytyczne oraz wnioski o przystąpienie do programu Legia Akademicka są dostępne na stronie internetowej Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania https://biz.apsl.edu.pl/instytut-bezpieczenstwa-i-zarzadzania/legia-akademicka .

       Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet,  jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, a także myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji i szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji; to prestiż.

        Legia Akademicka to również świetny wpis do CV. Uczestnicząc w programie, zdobędziesz szereg ważnych umiejętności dotyczących współdziałania, dowodzenia czy umiejętności słuchania innych lub wypracowywania kompromisu w grupie. Legia Akademicka to także doskonały początek dorosłego życia!

 

Znajdziesz nas tutaj