Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
III EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE  I OBRONNOŚCI  2018/19

III EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE  I OBRONNOŚCI  2018/19

Bezpieczeństwo międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu

 oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją  stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki  bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa zorganizowania konkursu wiedzy na ten temat.

                  Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez  Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu  i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku we współpracy z  instytucjami i jednostkami wojskowymi województwa pomorskiego . 

                           Olimpiada rozpocznie się 15 grudnia 2018 r. eliminacjami szkolnymi, a zakończy wielkim finałem 24 maja 2019 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jej celem jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. W Olimpiadzie tej  uczestnicy to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego I zachodniopomorskiego oraz uczniowie klas wojskowych i policyjnych z innych województw w przypadku wyrażenia woli uczestnictwa. Uczestnicy Olimpiady walczyć będą o Puchar  Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Zarządzania i Nauk o Bezpieczeństwie  Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz  o cenne nagrody rzeczowe.

            Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

 Obszary  tematyczny Olimpiady:
•    System obrony państwa.
•    Zagrożenia czasu pokoju.
•    Pierwsza pomoc.

Adres organizatora Olimpiady: 
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu I Bezpieczeństwie   Akademii Pomorskiej w Słupsku,
ul. Kozietulskiego 6, II piętro, pok.72
76-200 Słupsk T/F: +48 59 848 28 69 Adres mailowy: sekretariat.bn@apsl.edu.pl
                                                                              dr Stanisław Zarobny - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zob. regulamin i karta zgłoszenia:

Znajdziesz nas tutaj