Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Gratulacje

Gratulacje

Miło nam poinformować, że w dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadała dr. Mikołajowi Tarkowskiemu (Zakład Prawa Akademii Pomorskiej w Słupsku) stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych,

dostrzegając tym samym istotną aktywność naukową autora oraz uznając jego osiągnięcia naukowe za stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej.

        Dr Mikołaj Tarkowski przedstawił jako książkę habilitacyjną monografię swojego autorstwa zatytułowaną "Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881). Studium historyczno-prawne", Gdańsk 2018 (ss. 664).
      Podstawę uchwały podjętej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stanowiła opinia komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wyrażona w jednogłośnej uchwale z dnia 3 czerwca 2019 roku. W skład komisji habilitacyjnej weszli: przewodniczący – prof. zw. dr hab. Krystyna Chojnicka (UJ); recenzenci – prof. zw. dr hab. Andrzej Zakrzewski (UW); dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB; dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS; członkowie komisji – prof. zw. dr hab. Lech Dubel (UMCS); dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr; sekretarz komisji – dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS. Serdecznie gratulujemy!

Znajdziesz nas tutaj