Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Gratulacje

Gratulacje

W dniu 30 marca 2019 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, w Pałacu Kazimierzowskim, odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych Nagród Przeglądu Wschodniego. Wśród laureatów 26. edycji tego konkursu jest  dr Mikołaj Tarkowski z Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie naszej Uczelni, który uzyskał nagrodę za książkę zatytułowaną: "Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881). Studium historyczno-prawne", Gdańsk-Sopot 2018, Wydawnictwo ARCHE.

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie. Laudację wygłosiła dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza. Serdecznie gratulujemy!

        W gronie laureatów 26. edycji Nagrody Przeglądu Wschodniego znaleźli się także:

     dr Paweł Kowal za książkę Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III RP - w kategorii Dzieła Krajowe. Laudację wygłosił profesor Wojciech Roszkowski.

    Marek Gałuszko za książkę: Polacy w Lipawie, historia znana, nieznana, zapomniana w kategorii Popularyzacja Problematyki Wschodniej . Laudację wygłosił doktor Jerzy Marek Nowakowski.

     Nagrodę specjalną za całokształt badań i twórczości naukowej otrzymała prof. Zofia Zielińska. Laudację wygłosił prof. Jerzy Dygdała.

     Podczas ceremonii wręczono też dwie Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. Laureatami zostali prof. Roman Czmełyk z Lwowskiego Muzeum Historycznego oraz pośmiertnie Jacek Miler z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Link do oficjalnej strony:

https://studium.uw.edu.pl/ceremonia-wreczenia-nagrod-przegladu-wschodniego/

Zob. fotogalerię:

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj