Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Gratulacje

Gratulacje

15 marca br. odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Zespołu doradczego ds. studenckich z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotrem Müllerem.

     W gronie wybranych przedstawicieli różnych uczelni i stowarzyszeń, tworzących Zespół doradczy ds. studenckich MNiSW, jest Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego naszej Uczelni Agnieszka Łańska. Serdecznie gratulujemy!

     Do zadań Zespołu doradczego ds. studenckich MNiSW należy wspieranie w zakresie realizacji zadań, które oddziałują na studentów, w szczególności: projektowanie działań służących upowszechnianiu wśród studentów wiedzy o reformie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz o wynikających z niej szansach i możliwościach dla studentów; identyfikowanie problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej w uczelniach oraz opracowywanie propozycji rozwiązań służących eliminowaniu powyższych problemów i barier; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących studentów przedstawionych Zespołowi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj