Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Goście z Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu

Goście z Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu

Pracownicy naukowi: prof. Alla Polyanska, prof. Ivana Zapukhliak, prof. Liliana Horal, prof. Sofia Kafka i docent Viva Shyiko z Iwano-Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu

gościli w Akademii Pomorskiej w ramach stażu naukowo-pedagogicznego od 30.09.2019 do 30.12.2019 roku w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania. W kręgu prezentowanych tematów były następujące zagadnienia: zarządzanie uniwersytetem w warunkach zmian doświadczenia europejskiego, zagadnienia w statystyce i rachunkowości, aktualne problemy nauczania przedmiotów finansowanych w szkolnictwie wyższym.

           Spotkanie naszych Gości z Prorektorem ds. Kształcenia dr. hab. Andrzejem Urbankiem, prof. AP, dotyczyło międzyuczelnianej współpracy w zakresie wymiany studenckiej oraz współpracy naukowej.

Znajdziesz nas tutaj