Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Gala wręczenia Nagrody Głównej im. Juliusza Bardacha dr. Oskarowi Kaneckiemu

18 czerwca 2022 roku w auli Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Republika Litewska) odbyła się uroczystość wręczenia międzynarodowych nagród za najlepsze prace lituanistyczne powstałe w latach 2018-2019 w Europie przyznawanych przez Radę Naukową Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie.

Nagrodę Główną im. Juliusza Bardacha z rąk JM Rektora Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie prof. dr. hab. Juozasa Augutisa za rozprawę doktorską pt. „Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVII wieku” otrzymał pracownik Instytutu Prawa i Administracji dr Oskar Kanecki. Promotorem uhonorowanej pracy był Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper, który podczas uroczystości wygłosił 45-minutowy wykład zatytułowany „Koncepcja krajowa w myśli politycznej ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wymiar ideowy i praktyczny”.

 

Nagroda im. Juliusza Bardacha została ustanowiona w 2011 roku przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie w celu nagradzania prac poświęconych państwowej, prawnej i kulturowej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Znajdziesz nas tutaj