Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór wniosków o granty naukowe!

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór wniosków o granty naukowe!

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

STYPENDIUM PRZYZNAWANE JEST WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:

Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.

Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.

Wnioski można składać online do 15 listopada 2020 r. 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2021 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2021.

Więcej informacji na stronie  https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/ oraz w Biurze ds. Nauki (aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl)

 

)

Znajdziesz nas tutaj