Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Eksperci z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania doradzali słuchaczom radia Fama

Eksperci z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania doradzali słuchaczom radia Fama

Przez czternaście dni specjaliści z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania dzielili się swoją wiedzą ze słuchaczami Radia Fama. W ramach akcji „Akademia Ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania” radzili m.in. jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości związanej z zagrożeniem epidemicznym.


    Przy redakcyjnym telefonie zasiedli specjaliści m.in. z zakresu zarządzania, prawa, edukacji, bezpieczeństwa i cyberzagrożeń, którzy dzielili się swoją wiedzą w kwestiach związanych z prowadzeniem biznesu, bezpieczeństwa w sieci w kontekście pracy zdalnej, prawnych aspektów ograniczeń nakładanych przez władze, czy kwestii wychowawczych.      
    Przez trzy tygodnie radiowe studio odwiedziło dwunastu pracowników z wszystkich katedr IBiZ. Przy radiowym mikrofonie zasiedli dr Ewa Matuska, dr Mirosław Betkowski, dr Arkadiusz Gryko i mgr Michał Olejniczak z Zakładu Organizacji i Zarządzania, dr Joanna Grubicka i mgr Jacek Pardo z Zakładu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, mgr Waldemar Kuczma i mgr Robert Czyż z Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także dr Daria Bieńkowska i dr Marek Bednarz z Zakładu Politologii oraz dr Anna Suchocka i dr Agnieszka Próchniak z Zakładu Socjologii. Każdy z dyżurów telefonicznych trwał 1,5 godziny, a po jego zakończeniu specjaliści z Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania podsumowywali na antenie pytania dzwoniących słuchaczy i odpowiadali na pytania dziennikarzy. Akcję koordynował dr Arkadiusz Gryko z Katedry Zarządzania. Jej zwieńczeniem była wizyta w radiowym studiu dr Izabeli Szkurłat, zastępcy dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz dr Agnieszki Sałek-Imińskiej, kierownik Katedry Zarządzania, które zaprezentowały na antenie bogatą ofertę edukacyjną Instytutu.
    „Akademię Ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania zorganizowano” w ramach projektu „Aktywna Akademia”, na który Akademia Pomorska pozyskała wsparcie finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Społeczna odpowiedzialność – oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną”.

image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj