Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

W dniach 25-26 stycznia 2020 r. w ośrodku egzaminacyjnym przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy ul. Arciszewskiego 22a odbył się po raz kolejny państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego sprawdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1.

Do egzaminu przystąpiło 24 kandydatów. W części pisemnej, która odbyła się w sobotę, testowano rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczną oraz pisanie.

W dniu 26 stycznia komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzamin w części ustnej.

Kolejne sesje egzaminacyjne z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego.

Sesje egzaminacyjne w roku 2020:

  • 7-8 marca 2020 r.: poziom B1 grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 17-18 października 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. 

UWAGA! REJESTRACJA KANDYDATÓW NA SESJĘ EGZAMINACYJNĄ W MARCU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Zapraszamy do udziału w sesji egzaminacyjnej w czerwcu 2020 r.

Egzamin z języka polskiego jako obcego jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka polskiego.

Wszelkie informacje dotyczące opłat i formalności udzielane są przez:

Koordynatora Centrum:  e-mail: anna.lewna@apsl.edu.pl

sekretariat: tel. 59 840 53 25, e-mail: jezykiobce@apsl.edu.pl

lub bezpośrednio pod adresem:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, pok.60.

Znajdziesz nas tutaj