Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Doktorant historii Członkiem Kapituły Konkursowej PRODOK 2020

Doktorant historii Członkiem Kapituły Konkursowej PRODOK 2020

Miło nam jest poinformować, iż decyzją Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr Szymon Smentek, doktorant historii został Członkiem Kapituły Konkursowej PRODOK 2020, która wyłoni najbardziej prodoktoranckie uczelnie w Polsce.

Celem konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Laureaci konkursu PRODOK zostają przedstawieni na Gali Konkursowej, która co roku odbywa się w listopadzie, w Warszawie.

W uroczystej Gali Konkursowej biorą udział m.in. przedstawiciele:
- Władz rektorskich najlepszych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk,
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Samorządów Doktorantów z całego kraju,
- zaproszeni wybitnie goście ze świata nauki.

image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj